Project 10 op 10

Welkom bij ons 10 op 10-project voor een verkeersactieve school...                                                            

Kinderen moeten nog leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk.

De provincie Antwerpen wil met het 10 op 10-project onze school stimuleren en ondersteunen bij onze verkeers- en mobiliteitseducatie. Zij organiseren nascholingen, workshops, infovergaderingen en nog veel meer.

Dit 10 op 10 project streeft drie belangrijke doelen na:

- praktijklessen verkeer voor alle kinderen 
- een veilige en vlot bereikbare schoolomgeving 
- een actieve betrokkenheid van de ouders

Om goede resultaten te boeken op het vlak van deze drie doelstellingen is een stevig draagvlak nodig.

Elk jaar beloont de provincie scholen die een gans jaar regelmatig rond verkeer en mobiliteit werken. Elke school dient daarom een activiteitendossier in waarmee wordt aangetoond dat wel degelijk hard gewerkt wordt om te voldoen aan de eindtermen voor verkeersopvoeding en dat we de verticale leerlijnen voor verkeer in de verschillende leerjaren op elkaar afgestemd zijn. Het label 10 op 10 is dus eigenlijk een kwaliteitslabel voor verkeersactieve scholen.

Sinds het schooljaar 2013 - 2014 zit het 10 op 10 - project  in een nieuw kleedje. 
De werking naar het label toe werd opgedeeld in 3 fases met telkens een deellabel als beloning.

De provincie beloonde op 11 oktober 2013 (een eerste keer) onze mooie inspanningen rond verkeer en mobiliteit  met het eerste deellabel.

Op 8 oktober 2014 bekroonde gedeputeerde Luk Lemmens onze school met reeds een tweede deellabel.

Met de subsidies van het tweede deellabel kochten wij met onze school drie nieuwe loopfietsjes aan en schooleigen fluovestjes.

Ondertussen behaalden we ons derde en laatste deellabel en kochten we met de subsidies twee bolderkarren, drie loopfietsen, drie grotere fietsen, vier verkeerslichten, tien Victor Veilig mannetjes, één kettingproef en twee fietsstallingen voor de kleuterfietsen...een hele lijst.

Op dinsdag 6 oktober 2015 werd ons derde deellabel officieel overhandigd door Luk Lemmens (de gedeputeerde voor mobiliteit) en werden we, omdat het einddoel was bereikt, extra beloond met een kleuterfiets.

Indien u meer informatie wenst omtrent het 10 op 10 project, kan u ook altijd eens een kijkje nemen op  www.10op10.be

 

Verkeersvriendelijke groeten,

De werkgroep verkeer.