Maandelijkse vergaderen

We vergaderen 1 keer per maand, gezellig met een glaasje en een knabbeltje, telkens op een donderdag om 20u30 op school.

1x per 2 maand met de school: van de directie en een afvaardiging van de leerkrachten krijgen we meer informatie over het schoolgebeuren, de komende activiteiten en bespreken we met hen wat er leeft onder de ouders en de kinderen. Heel wat interessante onderwerpen zijn al aan bod gekomen zoals speelplaatswerking en project gezonde voeding.

De andere maand komen we enkel samen met de ouders en bespreken we wat er leeft op school en bereiden we onze activiteiten voor. Alle ouders zijn welkom op deze vergaderingen, of kunnen onderwerpen doorgeven mochten ze niet aanwezig kunnen zijn.

 

Een stem in de schoolraad en het lokaal overleg

Het oudercomité heeft ook een vertegenwoordiging in de schoolraad en in het lokaal overleg waardoor we altijd op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in de gemeente en de andere scholen.

 

Leerkrachten bijstaan

Terwijl de leerkrachten zwoegen op het podium, verzorgen wij tijdens de pauze van de musical of het schoolfeest de catering. Ook tijdens een bezoek van de sint of de paashaas kan je onze helpers op school tegenkomen. Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van de kinderen van het 6de leerjaar met een gezellige receptie. Daarvoor zijn we al van ’s morgens in de weer en elk jaar verrassen we de ouders en leerkrachten weer met de heerlijkste hapjes en glaasjes bubbels in een gezellig versierde zaal. Op de laatste schooldag voorzien we voor iedereen ijsjes.

 

Uw kinderen sensibiliseren

Elke week geven we de kinderen een gezond stuk seizoensfruit/groente en leren we hen kennismaken met verschillende fruit- en groentesoorten en moedigen we hen aan om gezond te eten. Heel wat enthousiaste snijmama's/papa's staan meerdere woensdagen per jaar klaar om dit gezond hapje voor de kleintjes te schillen of te snijden. 

Samen met de school streven we naar een veilige schoolbuurt door verschillende actieweken: ‘wees zichtbaar in het verkeer’ door het dragen van fluo hesjes, fietsproeven voor gans de school, fietsproef voor de leerlingen van het 6de leerjaar in de gemeente (telt mee voor hun eindresultaat), week van het alternatief verkeer (kom eens niet met de auto naar school) en als slotstuk een groot ‘veilig verkeersfeest’.

 

Uw kinderen verwennen

Een paar keer per jaar verwennen we de kinderen met lekkers, zowel van ons zelf, als van de gasten van de school zoals de sint en de paashaas. Naast de chocolade die we voor deze gasten voorzien en verpakken, krijgen de kinderen ook een 'veilig verkeersfeest' en een ijsje om het schooljaar af te ronden. Elke klas wordt door de Sint, met onze hulp, elk jaar verwend met een hele boel geschenken zoals boeken, spelletjes of een zachte leeszetel.

Samen met uw kinderen verkopen we elke jaar weer honderden Limburgse vlaaien en met de opbrengsten verwennen we hen met bv een muziekinstallatie, een speelhuisje, een klimmuur, een drinkfontein, ...