Wie is wie ?

Directie

Sinds april 2017 is Dhr Moeskop directeur op onze school. Heb u vragen of wilt u hem graag spreken, spring dan gerust even binnen of maak even een afspraak via onze contactgegevens.

 

 Secretariaat

Wanneer u de school contacteert, zult u waarschijnlijk meester Kurt aan de lijn krijgen. Hij regelt de administratieve kant en is tevens ook ict-coördinator. 

Instapklas

Juf Ingrid is ondertussen de vaste waarde van de instapklas. Alle kleine ukkies die dit jaar starten, komen onder de hoede van haar.

3- en 4-jarige kleuters

 Juf Nadia zal dit jaar de kleuters van K2 ontvangen met open armen.

3- en 4-jarige kleuters

Juf Natasha zorgt dit jaar voor de kleuters van K1.

3- en 4-jarige kleuters

Juf Gerda zal dit jaar de kapoenen van K3 voor haar rekening nemen.

Juf Laura neemt is de ambulante leerkracht bij de kleuters. 

5-jarigen

De 5-jarigen worden dit jaar omarmd door Juf Anja en Juf Hilde. Samen bereiden zij de kinderen voor op de grote overstap naar de lagere school. Juf Hilde zorgt voor K4 en jug Anja voor de kapoenen van K5.

 

 

Kinderverzorging

Juf Joke zal ook dit jaar juf Ingrid bij staan om de instappertjes met veel liefde te laten wennen aan het schoolgebeuren.

Eerste leerjaar

Juf Carmen van 1A leert zoals elk jaar alle kinderen rekenen en lezen, maar ook zo veel meer. Bij haar zetten ze de grote stap in de lagere school.

In 1B, bij meester Bart, zitten de andere kapoenen van het eerste leerjaar. 1 dag per week krijgen de kinderen les van juf Grietje.

Tweede leerjaar

Juf Annelies zal dit jaar de zorg dragen voor de bengels van het 2A.

Juf Evelien staat dit jaar in voor de bengels van 2B.

Derde leerjaar

In 3A treffen we Juf Machteld. Zij wordt 1 dag per week vervangen door juf Grietje.

In 3B staat juf Elien voor de klas.

Vierde leerjaar

Meester Wouter neemt ook dit jaar het vierde leerjaar voor zijn rekening. 

 

 

Vijfde leerjaar

Juf Inge neemt de kinderen van het 5de voor haar rekening.

 

 

 

Zesde leerjaar

Bij Juf Pascalle eindigen de kinderen weer hun loopbaan in de lagere school. 

Dit jaar zorgt juf Lize voor de kinderen van 6B

Zorg

 

Juf Inge is ook dit schooljaar zorgcoördinator.

 

Klasondersteuning en lerarenplatform

Juf Lize valt een dagje in wanneer juf Machteld vrij heeft maar is ook de juf van het lerarenplatform. Dit wil zeggen dat ze kan ingezet worden wanneer een andere leerkracht afwezig is.

 

Lichamelijke opvoeding

juf Inez zorgt er ook dit jaar weer voor dat de kinderen de nodige beweging en conditie krijgen.

Juf Jolien zorgt dat de kleuters voldoende beweging krijgen.

Levensbeschouwelijke vakken

Juf Tia, Meester Erdal en Juf Karin zijn terug op post !