In onze school wordt de computer waar mogelijk ingschakeld in de dagelijkse klaspraktijk. We werken ook met de recent van kracht geworden eindtermen voor ict. Dit betekent dat er effectief verwachtingen op dit vlak naar de kinderen toe gesteld mogen worden. Maar wat wordt er nu precies verwacht, of m.a.w. , wat moet mijn kind nu kunnen met die computer? 

Om te beginnen moeten we goed beseffen dat de leerlijnen vakoverschrijdend zijn. Dit betekent dat we zeker geen informaticalesjes geven! Het is de bedoeling dat de mogelijkheden van ict nuttig worden ingezet om de andere vakken te ondersteunen, verduidelijken. Vb.: We leren niet PowerPoint om alle mogelijkheden ervan te kennen, maar wel om vb. onze spreekbeurt over de dinosaurussen te verduidelijken...

De technische vaardigheden leren we wel aan, maar op het moment dat we ze nodig hebben. Zo leren de kinderen om zelfstandig problemen aan te pakken én op te lossen!

Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we ervoor gezorgd dat er in elke klas een aantal computers met internetaansluiting zijn.

Omdat we reeds starten in de kleuterklassen (jong geleerd is oud gedaan) wordt er momenteel ook hard gewerkt aan een leerlijn doorheen alle jaren vanaf de kleuterschool tot aan het zesde leerjaar.

Hieronder een overzicht van de ict-eindtermen :

- De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

- De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

- De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

- De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

- De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

- De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

- De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

- De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.