Met de boodschap “Er bestaat geen enkel kind dat met pesten een vriendje vindt…” zijn we ook dit schooljaar terug met het A-team van start gegaan.

Hoe gaat  dit A-team nu te werk?

> Het A-team staat voor anti–pestteam.

> Op de speelplaats kan je ze herkennen aan hun gele petjes met opschrift “A-team”.

> Het A- team bestaat uit zes anti – pestbrigadiers (apb’ers):

          - twee brigadiers uit het vierde leerjaar ontfermen zich over de kinderen van het eerste lj.

          - twee brigadiers uit het vijfde leerjaar ontfermen zich over de kinderen van het tweede lj.

          - twee brigadiers uit het zesde leerjaar ontfermen zich over de kinderen van het derde lj.

> De taak van een brigadier bestaat erin ruziënde kinderen op de speelplaats aan te spreken om samen naar

   een oplossing te zoeken, zonder partij te kiezen.

> Wanneer de kinderen aan de brigadiers geen gehoor geven, wordt de leerkracht op de speelplaats

    ingeroepen.

> Alle kinderen ondertekenen een anti-pestcontract met hun hele klas en krijgen een handleiding "Pesten is niet   
   cool" dat in de klas besproken wordt.
   
   Evt. links rond pesten:

   http://www.pesten.nl

   http://www.kieskleurtegenpesten.be

   http://www.tele-onthaal.be

 

> Het A-team is er natuurlijk niet enkel om problemen op te lossen, maar heeft ook inspraak:

          - ze maken de ideeënbussen leeg (van alle klassen)

          - ze bespreken die ideeën die kunnen en niet kunnen in de vergadering van de kinderraad (samen met

            juf Pascalle, meester Koen en meester Bart)

          - kinderen van het zesde informeren bij  het derde leerjaar, kinderen van het vijfde informeren bij het

            tweede leerjaar, kinderen van het vierde informeren bij het eerste leerjaar

          - de ideeën die in de kinderraad besproken zijn, worden nadien ook nog voorgesteld op de

            personeelsvergadering ter goedkeuring

> In elke klas staat een A-team brievenbus voor ideeën, voorstellen, opmerkingen,…

> Twee keer op één schooljaar worden nieuwe brigadiers verkozen.

> De brigadiers vergaderen elke maand (kinderraad) en op die vergadering kunnen ze al hun vragen en

   opmerkingen kwijt .

 

Het A-team.