Algemene info

Onze visie

De visie op ons onderwijs vindt u in de visietekst bij downloads - algemeen.

Schooluren

 • Maandag : 8.30 u tot 12.10 u en van 13.20 u tot 15.30 u
 • Dinsdag : 8.30 u tot 12.10 u en van 13.20 u tot 15.30 u 
 • Woensdag : 8.30 u tot 12.10 u
 • Donderdag : 8.30 u tot 12.10 u en van 13.20 u tot 15.30 u
 • Vrijdag : 8.30 u tot 12.10 u en van 13.20 u tot 15.30 u

De schoolpoorten gaan elke morgen open om 8.15 u.

Het is fijn als iedereen op tijd op school is. Te laat komen stoort de lessen. Gebeurt het toch dat je om één of andere reden te laat bent, bel dan even aan (de bel hangt een beetje ongelukkig aan de voorgevel van het gebouw, links van de poort ) Omwille van de veiligheid van de kinderen wordt de poort i afgesloten bij het belsignaal.

 

Voor- en Nabewaking

 • Op school : elke dag vanaf 7.30 u tot 8.15 u ( daarna gaan de kinderen naar de speelplaats )
 • Op school : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  vanaf 15.30 u tot 16.30 u
 • Prijs : 0,70 euro per opvangmoment
 • Elke weekdag is er in "de Boomgaard" opvang voorzien tot 18.00 u georganiseerd door Het Evertje, buitenschoolse kinderopvang.
  ( ook op woensdagnamiddagen als op vrije schooldagen ) meer info zie www.Wommelgem.be – diensten - BELANGRIJK ! Opdat uw kind naar het Evertje kan gaan , moet men zich éénmalig registreren !

Rijen

Elke middag en elke avond zijn er verschillende rijen die de kinderen uit school begeleiden

 • Rij Welkomstraat : gaat tot aan Frituur De Puntzak, op de rotonde aan het gemeentehuis
 • Rij Hoevenstraat : gaat tot aan Bakkerij Soontjes in de Hoevenstraat
 • Fietsenrij : laat de kinderen veilig uit de school vertrekken
 • Rij Evertje : de kinderen worden in deze rij begeleid tot aan de buitenschoolse opvang Het Evertje

Middagmaal

Sinds september 2011 eten we 's middags met de leerlingen in de klassen. 
Daar kunnen ze het hele jaar door melk en water drinken.

Tussen de herfst- en krokusvakantie zal er in de klassen ook warm water voorzien worden. Zo kunnen de leerlingen ook genieten van een verwarmende thee of zelfmeegebracht soepje.

De prijs per middag bedraagt nog steeds € 0,30. Voor een drankje wordt € 0.15 aangerekend.

 

Slaapklas

Elke middag kunnen de kinderen van de instapklas slapen in ons slaapklasje. De kinderen eten daarom iets vroeger en doen dan een deugddoend dutje tot ongeveer 13.20 u. Zo kunnen ze met nieuwe energie in de namiddag weer alle activiteiten in de klas mee doen.

 

ICT

In onze school wordt de computer waar mogelijk ingschakeld in de dagelijkse klaspraktijk. We werken ook met de recent van kracht geworden eindtermen voor ict. Dit betekent dat er effectief verwachtingen op dit vlak naar de kinderen toe gesteld mogen worden. Maar wat wordt er nu precies verwacht, of m.a.w. , wat moet mijn kind nu kunnen met die computer?

Om te beginnen moeten we goed beseffen dat de leerlijnen vakoverschrijdend zijn. Dit betekent dat we zeker geen informaticalesjes geven! Het is de bedoeling dat de mogelijkheden van ict nuttig worden ingezet om de andere vakken te ondersteunen, verduidelijken. Vb.: We leren niet PowerPoint om alle mogelijkheden ervan te kennen, maar wel om vb. onze spreekbeurt over de dinosaurussen te verduidelijken...

De technische vaardigheden leren we wel aan, maar op het moment dat we ze nodig hebben. Zo leren de kinderen om zelfstandig problemen aan te pakken én op te lossen!

Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we ervoor gezorgd dat er in elke klas een aantal computers met internetaansluiting zijn.

Omdat we reeds starten in de kleuterklassen (jong geleerd is oud gedaan) wordt er momenteel ook hard gewerkt aan een leerlijn doorheen alle jaren vanaf de kleuterschool tot aan het zesde leerjaar.

Hieronder een overzicht van de ict-eindtermen :

 • De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
 • De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
 • De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 • De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
 • De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
 • De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
 • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.