We staan in voor een zorgzame school waarin elk kind ook onze oogappel is.

1.Een goede communicatie

Een goede verstandhouding tussen ouders, kinderen, leerkrachten, zorgcoördinator en directeur is belangrijk zodat de kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen. Kleuters hebben een heen-en-weer-schrift, leerkrachten van de lagere school kan je mailen, je kan een bericht in de agenda schrijven, zorgleerkrachten en directie zijn vlot aanspreekbaar doordat ze regelmatig op de speelplaats of aan de poort te vinden zijn. Er is ruimte voor informele contacten bij het begin of einde van de schooldag. Ouders zijn welkom op onze school. Leerlingen worden goed opgevolgd; op een maandelijks klasoverleg worden de leerlingen besproken met de klastitularis en de zorgcoördinator. Er is oog voor wie meer aankan en voor wie het moeilijker heeft met bepaalde leerstof. Door in te zetten op een krachtige leeromgeving willen we het ‘leren’ optimale kansen geven. In samenspraak met ouders en CLB worden begeleidende maatregelen op maat van de leerling genomen. Dit kan begeleid worden door de klastitularis, de zorgleerkrachten of een ondersteuner van het ondersteuningsnetwerk. Door vier maal per jaar een uitgebreid rapport met punten en leerdoelen te geven, blijven de ouders op de hoogte van de leervorderingen van hun kind. Kinderen en ouders krijgen veel feedback, alle toetsen gaan mee naar huis om ondertekend te worden. We zien fouten als een kans om bij te leren. In september is er een klassikaal oudercontact, in november en april een individueel oudercontact. Eind juni is er een oudercontact voor wie dat wenst en tussendoor zijn er oudercontacten op vraag van ouders of leerkrachten. Er is ruimte voor informele contacten bij het begin of einde van de schooldag. Ouders zijn welkom op onze school. Het oudercomité heeft een ondersteunende functie maar is evengoed een partner om over schoolbeleid na te denken. Op GIMME komen alle brieven en verslagen of foto’s van activiteiten en uitstappen. Op de website van de school vind je algemene informatie.

2. Een school om te leren

In de kleuterschool ga je al doende je kennis van de taal en de wereld verbreden. Er wordt niet alleen sterk ingezet op woordenschat en aanvankelijk rekenen maar ook op grove en fijne motoriek. De dag begint in de kring en dan voorziet de leerkracht verschillende activiteiten waarbij kinderen bepaalde vaardigheden kunnen ontwikkelen. Door actief te zijn ontwikkelen de kleuters hun kennis en hun kunnen, hun zelfstandigheid en hun probleemoplossend vermogen. Ze leren communiceren en samenwerken. In de instapklas is er veel ruimte om te bewegen. Hier wordt ook al in verrijkte hoeken gewerkt. Dit hoekenwerk vind je terug bij de 3- en de 4-jarigen. Bij de vijfjarigen wordt er sterk ingezet op aanvankelijk rekenen, lezen en schrijven . De overgang naar het eerste leerjaar wordt voorbereid door vanaf januari wekelijks een voormiddag les te volgen in het eerste leerjaar. Zo leren de kleuters de lagere school kennen en leren de leerkrachten van het eerste leerjaar ook de kleuters kennen. Taal, rekenen, lezen, Frans, spelling en wereldoriëntatie worden aangebracht met behulp van moderne leermethodes; je wordt voorbereid op toetsen en “leren leren” wordt doorheen alle vakken aangebracht. We geven les met behulp van nieuwe digiborden, er is een polyvalente gang waar we partnerwerk of groepswerk kunnen organiseren. Lichamelijke opvoeding wordt voor kleuters en leerlingen door vakleerkrachten gegeven in de ruime turnzaal. Zwemmen leer je vanaf de laatste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar. Je krijgt in de lagere school een apart turnrapport dat je evolutie doorheen de verschillende jaren weergeeft. Voor zedenleer, katholieke godsdienst, protestantse godsdienst of islamitische godsdienst krijg je les van bijzondere leermeesters en regelmatig zijn er gezamenlijke projecten. Muzische vorming krijg je van de klastitularis maar evengoed van een andere leerkracht, alle domeinen komen zo evenwichtig aan bod. “MUVO” wordt los van het gewone rapport geëvalueerd. Verkeer krijgt ruime aandacht met praktische verkeerslessen in het werkelijke verkeer van het 10-op-10 lesprogramma. De theoretische lessen ondersteunen wat je in de praktijk toepast. We doen mee aan het voetgangersexamen, de grote verkeerstoets en het fietsexamen. Er is een huiswerkbeleid met afspraken over hoe huiswerk wordt opgebouwd doorheen de lagere school. Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen hun huiswerkplanning voor de hele week, van woensdag tot woensdag. Zo leren ze te spreiden en te plannen, want naast huiswerk zijn er veelal ook hobby’s die ingepland moeten worden. In de studie op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen van de derde graad begeleid worden. Voor de eerste graad is er huiswerkbegeleiding voor kinderen samen met hun ouders.

3. Een school om te leven

Het A-team is een anti-pest team en ook een leerlingenraad. De kinderen van het A-team zijn herkenbaar doordat ze op de speelplaats een fluo hesje dragen. Ze bemiddelen bij ruzie, ze tonen jongere kinderen de juiste manier om dingen aan te pakken. Als ze er zelf niet uitkomen, stappen ze naar de leerkracht. Zowel bij de kleuters als bij lagere school gebruiken we een methode om doelgericht de sociale vaardigheden aan te sterken. Bij de zorgcoördinator kunnen kinderen ook terecht voor een gesprek; ze steken een kaartje in een brievenbus om een gesprek te vragen. Uiteraard is de klastitularis het eerste aanspreekpunt. De speelplaatsinrichting zorgt voor veel mogelijkheden om actief bezig te zijn en werkt preventief. Er is een speelgoedhuisje, een fietsparcours voor de kleuters, een grote zandbak, leuke speeltoestellen en bovendien zijn er veel mogelijkheden om een balspel te doen. Er is toezicht door leerkrachten, ’s middags door wijkwerkers en leerkrachten. De speelplaatsafspraken hangen uit en er zijn afgebakende zones waar je met de bal mag spelen, mag fietsen of mag bouwen met bouwblokken. Er zijn middagactiviteiten zoals de boekenwurm, sport en spel en soms zijn er ouders die een schaak-, brei- of spelletjesactiviteit leiden. Er is een speelgoedhuisje, een fietsparcours voor de kleuters, een grote zandbak en leuke speeltoestellen. Regelmatig is er muziek te horen op de speelplaats. Het schoolnummer is een dansje dat door de leerlingen van het zesde leerjaar wordt aangeleerd, het is ieder schooljaar een ander nummer. Op het maandelijkse “schoolmoment” worden de verjaardagen met de lagere school gevierd, wordt verteld wat er de komende maand te gebeuren staat en worden aspecten van de lessen sociale vaardigheden in de kijker gezet. Kleuters en leerlingen eten in de klassen zelf. Zo kan iedereen rustig zijn boterhammen opeten en ondertussen kijken we naar iets op het digibord, lezen we of doen we een spelletje. Voor de allerkleinsten is er een slaapklas waar de allerkleinsten ongestoord een dutje kunnen doen. Er is aandacht voor gezondheid: woensdag is de vaste fruitdag waarop alle kinderen een stuk fruit of groente krijgen van het oudercomité. Donderdag is gezonde boterhammendag. De hele dag door mogen we water drinken uit een drinkbus en er zijn afspraken over traktaties bij verjaardagen ( dan mag het ook wel feest zijn!). Beweging staat centraal op (zwem-)sportdagen en op woensdagnamiddag staat er regelmatig naschools sporten op het programma onder begeleiding van de schoolsportverantwoordelijke. Doorheen het schooljaar is er van alles te doen op school: een schoolfeest, een kersthappening, een beach-party, een grootouderdag: veel dingen om naar uit te kijken. Ook zeker om naar uit te kijken zijn de vele leerzame en leuke schooluitstappen : naar de zoo, naar Technopolis, naar Hidrodoe, naar Kabouterberg, naar de speeltuin: te veel om op te noemen. We bezoeken musea, doen workshops rond kunst en cultuur, wonen theater-en muziekvoorstellingen bij, nodigen jeugdauteurs uit tijdens de voorleesweek, gaan naar de bib… Ook de meerdaagse extra-murosactiviteiten zijn het vermelden waard : de leerlingen van het 3 e en 4e leerjaar gaan om de twee jaar samen naar de Ardennen op bosklassen, in het vijfde leerjaar staan de zeeklassen op het menu en het zesde leerjaar gaat samen met alle zesdejaars van Wommelgem op sneeuwklassen naar Italië. Naast het leerzame van deze meerdaagse uitstappen telt ook mee dat kinderen en leerkrachten elkaar beter leren kennen. Het Oogappeltje is een school waar je niet alleen goed kan leren maar waar het ook leuk is om te spelen, te bewegen, samen te werken….een school waar het fijn school gaan is.